Siri 2

SiRI

Gjeneratë e re në Kontakt

Objekti ka një formë të tillë që e ndan zonën në dy hapsira të gjelbërta, të cilat lidhen nga pasazhet e këmbësorëve. Hapësirat publike kanë dy atmosfera të ndryshme dhe një shesh urban me gjelbërim skulptural për pjesën komerciale, i cili pozicionohet ngjitur me rrugën kryesore dhe një hapsirë të gjelbër në pjesën e pasme të objektit.

Dyqane

104   |  
65.70m 2

165.000 €

201   |  
124.00m 2

310.000 €

202   |  
146.20m 2

366.000 €

204   |  
156.70m 2

392.000 €

102   |  
165.00m 2

413.000 €

101   |  
177.30m 2

444.000 €

203   |  
192.10m 2

481.000 €

Depo

Depo 110001   |  
8.10m 2

3.000 €

029   |  
24.00m 2

12.000 €

047   |  
25.20m 2

13.000 €

Vendparkim

Vend Parkim 11029   |  
14.80m 2

12.000 €

Vend Parkim 11034   |  
26.60m 2

12.000 €

Vend Parkim 11033   |  
26.60m 2

12.000 €

Vend Parkim 11027   |  
27.70m 2

12.000 €

Vend Parkim 21021   |  
28.30m 2

12.000 €

Vend Parkim 11026   |  
28.30m 2

12.000 €

Vend Parkim 11025   |  
28.30m 2

12.000 €

Vend Parkim 11024   |  
28.30m 2

12.000 €

Kërko njësinë tënde!


X

Çmimet

Parkime nga:
500 Euro/m2

Depo nga:
500 Euro/m2