SiRI

Gjeneratë e re në Kontakt

Objekti ka një formë të tillë që e ndan zonën në dy hapsira të gjelbërta, të cilat lidhen nga pasazhet e këmbësorëve. Hapësirat publike kanë dy atmosfera të ndryshme dhe një shesh urban me gjelbërim skulptural për pjesën komerciale, i cili pozicionohet ngjitur me rrugën kryesore dhe një hapsirë të gjelbër në pjesën e pasme të objektit.

Depo

Depo 110001   |  
8.10m 2

SUPER OKAZION: 
4.050 €
3.000 €

Vendparkim

Vend Parkim 11029   |  
14.80m 2

SUPER OKAZION: 
15.000 €
9.000 €

Vend Parkim 11034   |  
26.60m 2

SUPER OKAZION: 
13.300 €
9.000 €

Vend Parkim 11033   |  
26.60m 2

SUPER OKAZION: 
13.300 €
9.000 €

Vend Parkim 11032   |  
26.60m 2

SUPER OKAZION: 
13.300 €
9.000 €

Vend Parkim 11035   |  
26.80m 2

SUPER OKAZION: 
13.400 €
9.000 €

Vend Parkim 11008   |  
27.20m 2

SUPER OKAZION: 
13.600 €
10.000 €

Vend Parkim 11004   |  
27.20m 2

SUPER OKAZION: 
13.600 €
10.000 €

Vend Parkim 11003   |  
27.20m 2

SUPER OKAZION: 
13.600 €
10.000 €

Kërko njësinë tënde!


X

Çmimet

Parkime nga:
430 Euro/m2

Depo nga:
430 Euro/m2