021

Njësi: 
Vend Parkim
Shkalla: 
1
Kati: 
-1 Siri 2
Sip: 
28.2m 2
Shkarko Planimetrine: 
15.000 €

Kërko njësinë tënde!