047

Njësi: 
Depo
Shkalla: 
1
Kati: 
-1 Siri 2
Sip: 
25.2m 2
Shkarko Planimetrine: 
13.000 €

Kërko njësinë tënde!