H/Z Tarrace

Kontakt e di se tarracat e sheshta kërkojnë një trajtim të posaçëm për të realizuar izolimin e tyre sipas formës së çative, ndaj zgjedh me kujdes detajet e izolimit dhe tregon vëmendje maksimale në aplikim. Të gjitha produktet për termoizolim dhe hidroizolim të tarracave, përzgjidhen sipas standardeve të çertifikuara, për të garantuar cilësi dhe jetëgjatësi. Tashmë ju mund të zgjidhni apartamentet në katet e fundit pa u shqetësuar për izolimin e tarracës, lagështinë apo mbinxehjen gjatë muajve të verës.

 

 

Kërko njësinë tënde!