Dyqane

101   |  
177.30m 2

444.000 €

102   |  
165.00m 2

413.000 €

104   |  
65.70m 2

165.000 €

201   |  
124.00m 2

310.000 €

202   |  
146.20m 2

366.000 €

203   |  
192.10m 2

481.000 €

204   |  
156.70m 2

392.000 €

Garazhe

005   |  
32.70m 2

17.000 €

015   |  
55.80m 2

28.000 €

019   |  
34.50m 2

18.000 €

024   |  
44.10m 2

23.000 €

025   |  
44.90m 2

23.000 €

031   |  
42.20m 2

22.000 €

034   |  
46.10m 2

24.000 €

035   |  
51.00m 2

26.000 €

Vend Parkim 11022   |  
28.30m 2

12.000 €

Vend Parkim 11023   |  
28.30m 2

12.000 €

Vend Parkim 11024   |  
28.30m 2

12.000 €

Vend Parkim 11025   |  
28.30m 2

12.000 €

Vend Parkim 11026   |  
28.30m 2

12.000 €

Vend Parkim 11027   |  
27.70m 2

12.000 €

Vend Parkim 11029   |  
14.80m 2

12.000 €

Vend Parkim 11033   |  
26.60m 2

12.000 €

Vend Parkim 11034   |  
26.60m 2

12.000 €

Vend Parkim 21007   |  
30.80m 2

13.000 €

Vend Parkim 21008   |  
51.60m 2

23.000 €

Vend Parkim 21010   |  
47.50m 2

21.000 €

Vend Parkim 21011   |  
47.90m 2

21.000 €

Vend Parkim 21021   |  
28.30m 2

12.000 €

Vend Parkim 21022   |  
28.30m 2

12.000 €

Depo

029   |  
24.00m 2

12.000 €

047   |  
25.20m 2

13.000 €

Depo 110001   |  
8.10m 2

3.000 €

Kërko njësinë tënde!