Fasadë e ventiluar

Fizika e ndërtimit dhe projektimit të fasadave, është një ndër pikat më të rëndësishme, së cilës i dedikohet, jo vetëm kohë, por edhe përkujdesje në zgjedhjen e materialeve dhe teknikave të përdorura në Kontakt. Teknologjia e fasadave të ventiluara mbetet një ndër përzgjedhjet më të mira në përmbushjen e këtyre parametrave.

 

 

Kërko njësinë tënde!