Veranda të gjelbëruara

Trajta e shkallëzuar e objektit SiRI ka sjellë nevojën e kurimit të verandave me gjelbërim, duke krijuar kështu një pamje unike për banorët e kompleksit. Në pjesën  e shkallëzuar ku mungojnë kubat plotësues, krijohen tarracat e gjelbëruara të cilat si një karakteristikë e veçantë e këtij objekti manipulojnë formën fillestare duke krijuar çarje të cilat lejojnë penetrimin e diellit në brëndësi.

 

 

Kërko njësinë tënde!